فهرست

برگزاری سمینار کاربرد طب سنتی در سلامت زنان

 سمینار کاربرد طب سنتی در سلامت زنان با سخنرانی اساتید و متخصصین طب سنتی برای پزشکان عمومی، طب سنتی ایرانی (دکترا، کارشناسی ارشد)، دکترای بهداشت باروری، مامایی (دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی)، کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، در تاریخ 95/10/30 و 95/11/1 در محل سازمان نظام پزشکی بابل برگزار گردید.