فهرست

اولین دانشجوی ارشد تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی بابل فارغ‌التحصیل شد

اولین دانشجوی ارشد تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی بابل فارغ‌التحصیل شد

آقای حمزه نصراله‌پور با دفاع پایان‌نامه خود با عنوان *اطبای طبرستان پس از اسلام تا قرن دهم هجری قمری* به استاد راهنمایی جناب آقای دکتر مظفرپور در رشته ارشد تاریخ علوم پزشکی، در دانشکده طب ایرانی بابل، فارغ‌التحصیل شدند.