فهرست

برگزاری کارگاه سه روزه آموزش عملی اعمال یداوی و جراحی‌های صغیر در طب ایرانی

 

کارگاه سه روزه آموزش عملی اعمال یداوی و جراحی‌های صغیر در طب ایرانی جهت افزایش دانسته‌های علمی دستیاران طب سنتی و دانشجویان ارشد تاریخ پزشکی دانشکده طب سنتی بابل، برگزار گردید. اعضای هیات علمی دانشکده طب سنتی بابل، پرسنل سلامتکده طب سنتی بابل و مدیر گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز در این کارگاه حضور داشتند.

 

کارگاه زالو درمانی با حضور آقای دکتر حاج طالبی، در روز شنبه چهارم شهریور 1396 برگزار گردید.

محورهای مطرح شده در کارگاه زالو درمانی:

جایگاه زالو درمانی در طب، تاریخچه، کلیات، جایگاه قانونی زالو درمانی، آناتومی، فیزیولوژی، رفتار زالو، نگهداری زالو، case report، کلینیک زالو درمانی، اندیکاسیون‌ها و کنتراندیکاسیون‌ها، عوارض، مراقبت‌های پزشکی حین و بعد زالو درمانی، زالو درمانی در درمان زخم‌ها، یافته‌های جدید زالو درمانی

کارگاه فصد در روز یکشنبه پنجم شهریور 1396 با حضور خانم دکتر محمدی و آقای دکتر کردافشاری برگزار گردید.

محورهای مطرح شده در کارگاه فصد:

اعمال یداوی در مقالات، فصد و قوانین آن

انجام فصد عملی برای دو نفر در سلامتکده طب سنتی بابل

کارگاه حجامت در روز دوشنبه ششم شهریور 1396 با حضور خانم دکتر محمدی و آقای دکتر کردافشاری برگزار گردید.

محورهای مطرح شده در کارگاه حجامت:

حجامت، بادکش و انواع آن

انجام حجامت عملی بر روی یک بیمار در سلامتکده طب سنتی بابل