فهرست

برگزاری کارگاه طب سوزنی

کارگاه طب مکمل با تمرکز بر طب سوزنی توسط خانم دکتر بهمنش (متخصص طب سنتی و دانش آموخته طب سوزنی) در روز سه شنبه 16 آذر در دانشکده طب سنتی برگزار شد. این جلسه پنجمین کارگاه در این موضوع و مخصوص دستیاران طب سنتی بوده و مبانی و اصول طب چینی تشریح و چگونگی انجام طب سوزنی آموزش داده شد.