فهرست

تدابیر فصل تابستان از دیدگاه طب سنتی

مقدار غذا را کاهش دهید و از پرخوری بپرهیزید.

غذاهای سبک و کاهش دهنده حرارت و صفرا مصرف نمایید.

بهترین غذا برای این فصل، اجاصیّه (آش آلو)، رمانیّه (آش انار)، آش غوره و سوپ جو و غذاهای حاضری مثل نان و هندوانه یا آب‌دوغ‌خیار همراه مصلحات است.

به عنوان نوشیدنی از شربت طبیعی ریواس، تمرهندی، انار و سکنجبین استفاده نمایید.

در مصرف میوه‌های این فصل مراقب باشید و خصوصا از بر‌هم‌خوری و خوردن آب بعد از میوه‌ها پرهیز نمایید.

در این فصل به دلیل غلبه خشکی و حرارت، تعداد دفعات نزدیکی جنسی باید تا حدودی کاهش یابد.

از انجام ورزش‌های سنگبن، خصوصا در گرمای هوا پرهیز نمایید و ورزش را به خنک‌ترین ساعات روز منتقل نمایید.

در این فصل از لباس‌های خنک و کتان استفاده نمایید.

از موقعیت‌هایی که امکان ایجاد غضب و پرخاشگری را به دنبال دارند پرهیز نمایید، زیرا خشم و غضب به‌ویژه در گرمای این فصل منجر به تولید مواد نامناسب و زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌ها خواهد بود.

شربت بنفشه، شربت گل سرخ و فلوس (خیار شنبر) نیز از شربت‌های مناسب برای این فصل هستند.

                                                                                                                                                                                                                   منبع مطالب: کتاب پاسداشت تندرستی با پزشکی ایرانی